Dataskydd och cookies

Principer

All kommunikation, elektronisk eller annan, mellan användaren och Sparinvest genom denna hemsida och all information, känslig eller inte, som användaren ger eller bidrar med under sitt användande av denna hemsida, eller som samlas in genom denna hemsida, kan bli föremål för datorinspelning eller annat, bevarande, automatisk bearbetning och användning i en databas, marknadsföring, övervakning och analys av företaget, för att efterleva lagar och förordningar och/eller för andra relaterade affärssyften av Sparinvest. 

Hur och i vilket syfte samlas informationen in?

I synnerhet ger användaren Sparinvest rätt att samla in personlig information från användaren för att lagra den elektroniskt eller på annat sätt, för att använda den och bearbeta den.

Som en konsekvens kan din information användas för (till exempel, inte begränsat till) följande syften och processer:

  • Användar- och kundadministration och relaterade tjänster
  • Marknads- och kundnöjdhetsanalyser
  • Användar- och kundmarknadsföring, dvs. skicka information om produkter och tjänster som vi tror att du är intresserad av
  • Efterlevnad av lagar, förordningar och andra juridiskt bindande skyldigheter
  • Användning i samband med potentiella utvärderingar för "företagsbesiktning" (due diligence) i samband med ”känn-din-kund”-skyldigheten
  • Utökning och ständig förbättring av vår(a) hemsida(-or).

Vilken information samlas in?

Bland annat samlas personlig information in. Personlig information är individuell information grundad på personliga eller faktiska omständigheter för en identifierad eller identifierbar individ. Beroende på typen av avtal kan detta inkludera särskilt känslig information, så som men inte begränsat till namn, adress, yrke etc. Sparinvest samlar och analyserar också information om hur dess hemsidor används, inklusive domännamn, antal träffar, besökta sidor, längd på användarens besök, för att utvärdera hemsidans användbarhet, men dessa är enbart för statistiska syften. 

Vilken information samlas in?

Bland annat samlas personlig information in. Personlig information är individuell information grundad på personliga eller faktiska omständigheter för en identifierad eller identifierbar individ. Beroende på typen av avtal kan detta inkludera särskilt känslig information, så som men inte begränsat till namn, adress, yrke etc. Sparinvest samlar och analyserar också information om hur dess hemsidor används, inklusive domännamn, antal träffar, besökta sidor, längd på användarens besök, för att utvärdera hemsidans användbarhet, men dessa är enbart för statistiska syften. 

Cookies

En cookie är en liten fil som lagras på din dators hårddisk. Det möjliggör för en hemsida att komma ihåg en dator som besökt denna hemsida. Dessutom kan en cookie innehålla information om datoranvändarens preferenser under besök på olika hemsidor. Cookies används också för att spåra vilka individuella hemsidor en användare besöker och i vilken ordning.

Hur använder vi cookies?
Vår hemsida använder cookies för att spåra hur besökare rör sig genom hemsidorna. Vi använder denna information för att kunna fortsätta att förbättra våra online-tjänster, dvs. genom att analysera vilka delar som är särskilt populära eller var vi måste förbättra navigeringsmöjligheterna.

Aktivera och inaktivera cookies
För information om hur du aktiverar och inaktiverar cookies, se hjälpavsnittet i din webbläsare. De flesta moderna webbläsarna ger dig möjlighet att aktivera eller inaktivera cookies och att undanta cookies från tillförlitliga hemsidor från denna regel. Hjälpavsnittet ska också innehålla instruktioner om hur du raderar cookies som redan finns på din dator.


Säkerhet

Sparinvest vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information från oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller tillgång av obehöriga individer.

Användarrättigheter

Användaren kan begära ett utdrag av sin personliga information, som lagras hos Sparinvest, utan kostnad. Användaren har rätt att ändra eller radera denna information. Sparinvest kan lagra sådan personlig information upp till den maxperiod som tillåts enligt dataskyddsreglerna.

Användaren får avgöra om han/hon vill lämna den begärda informationen. Om användaren bestämmer sig för att inte lämna den begärda informationen, så kan under vissa speciella omständigheter viss information på denna hemsida bara vara tillgänglig i begränsad form. 

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Privacy policy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.