Stark avslutning på 2016

27.01.2017
Under årets sista kvartal var vi vittne till en stark avslutning på året för aktiemarknaderna. Detta avspeglades i våra fonder som genererade solida resultat både under kvartalet och för året som helhet.

I våra globala aktiefonder bidrog exponeringen mot USA kraftigt till utvecklingen. Amerikanska värdeaktier noterade goda uppgångar medans europeiska och i synnerhet japanska aktier halkade efter. Trots undervikt mot USA slutade våra globalfonder en bra bit högre än jämförelseindex. Vi lyckades dessutom slå index i våra europeiska aktiefonder men allra bäst gick det för vår tillväxtmarknadsfond som genererade en avkastning över 25 procent vilket var nästan 6 procent bättre än index.

Läs mer här.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.