Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q3 2013

29.10.2013
Högavkastande värdeobligationer har fortsatt en genomsnittlig effektiv ränta på cirka 10 procent och vi förväntar oss att avkastningen under återstoden av 2013 kommer att vara obrutet positiv.

Vår tillväxtmarknadsfond, Emerging Market Corporate Value Bonds, har just fyllt tre år och det har den firat med att inta en solid förstaplats inom sin Morningstar-kategori i större delen av Europa. Fonden har, mätt som avkastning, lämnat alla stora konkurrenter bakom sig. Den 23 oktober lanserar vi en dansk version av fonden som betalar ut utdelning – Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer – som vänder sig till de danska privatinvesterarna. 

Ladda ner

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.