Brev till fondspararna: Värdeaktier Q4 2015

02.02.2016
Årets sista kvartal fick en bra avslutning. Marknaderna steg kraftigt efter sensommarens nedgång. Sett över hela året såg vi goda aktieavkastningar i den utvecklade delen av världen, medan aktierna på tillväxtmarknader gav en negativ avkastning.

De flesta av våra fonder gav en relativt solid avkastning. Den globala fonden Sparinvest Global Value EUR I steg med 13,14 % mot en avkastning på 10,42 % hos jämförelseindexet MSCI World.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.