Brev till fondspararna: Värdeaktier Q4 2014

02.02.2015
Uttrycket "Guds eget land" har ofta använts om USA, i synner-het av människor som själva kommer därifrån. Nu när vi lägger 2014 till handlingarna är jag ganska säker på att det finns många aktiesparare som sett den amerikanska marknaden som "Guds egen marknad" under året som gått. Det ameri-kanska S&P 500-indexet nådde nya rekordnivåer och tycktes närmast osårbart, trots en ökad global oro under andra halv-året.
Mot slutet av året ökade nervositeten bland globala investe-rare till följd av den oväntat svaga ekonomiska utvecklingen i euroområdet, Japan och Kina, som fick rädslan för en global recession att blossa upp igen. Dessutom ökade de geopoli-tiska riskerna. Islamiska staten skapade oro i Mellanöstern, Europas relation till Ryssland försämrades och spridningen av ebola fortsatte i Västafrika, för att bara ta några exempel.

Ladda ner.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.