Brev till fondspararna: Värdeaktier Q1 2015

04.05.2015
Årets första kvartal har visat sig vara ett av de bästa någonsin för Sparinvests globala fonder. Till skillnad från tidigare kvartal, då det blev dyrt att ha mindre exponering mot amerikanska aktier och valuta, ser marknaden i USA nu ut att kylas ner lite.
Med den amerikanska marknaden nästan stillastående mätt i dollar är det uteslutande valutavolatilitet som har gett avkast-ning på amerikanska aktier. Å andra sidan har den europeiska och japanska marknaden stigit bra mot bakgrund av förnyad optimism i förhållande till en europeisk uppsving med bra stöd av Super Marios (Draghi) uppköp av obligationer, lågt oljepris, låga räntor, svag euro och allmänna vinstförbättringar. I Japan har Nikkei-indexet nått nya höjder sedan finanskrisen, vilket mer eller mindre drivs av samma faktorer: Abenomics, lågt ol-jepris, valuta, ökad lönsamhet och en ny acceptans av och fokus på bra företagsstyrning. 

Ladda ner.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.