Brev till fondspararna: Värdeaktier Q4 2013

20.02.2014
2013 blev ett mycket bra år, både för oss och för aktiesparare generellt. De flesta av våra fonder gav bättre avkastning än sina respektive jämförelseindex under året som helhet.

I fjärde kvartalet noterades över lag en god absolut avkastning. Under 2013 drevs utvecklingen på aktiemarknaderna återigen av fundamentala förhållanden och företagens vinstutveckling. Det är just detta som vi som värdeinvesterare har väntat på under vad som har varit en av de längsta motiga perioderna någonsin för värdeperspektivet. Nu är förutsättningarna på nytt gynnsamma för vår långsiktiga, fundamentala bottom-up-modell, som har bidragit till den fina avkastningen under 2013.

Ladda ner

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.