Tekniksektorn – en stark spelare på obligationsmarknaden

14.11.2016
Vi har ännu ett mycket starkt kvartal på kreditmarknaden bakom oss. Första delen av kvartalet slutade positivt då mark-naderna normaliserades efter den negativa överreaktionen på britternas utträde ur EU i slutet av juni.

Normaliseringen kom mycket snabbare än de flesta och marknaden hade för-väntat sig. Tillväxtmarknaderna sjönk kraftigt i och med kupp-försöket i Turkiet, vilket ledde till att deras kreditvärdighet ned-graderades till High Yield. Semesterperioden förlöpte positivt under kvartalet och följdes av ökad osäkerhet till följd av marknadens förväntningar på räntestigningar. I september meddelade de stora oljeproducerande länderna, inklusive OPEC och Ryssland, att de enats om att begränsa produkt-ionen, vilket ledde till en kortvarig ökning av oljepriserna. Vi såg också hur de europeiska bankerna drabbades av en för-nyad rädsla när det gäller Deutsche Bank. Ironiskt nog avslu-tades kvartalet med nyheten om att Brexit-förhandlingarna förväntas inledas i mars 2017, då man utlöser artikel 50.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.