Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q4 2014

02.02.2015
2014 – ett år med stora utmaningar för värdeobligationer i high yield-segmentet, men fin avkastning för investment grade...
2014 blev ett år med stora utmaningar för Sparinvests värde-obligationsstrategier. Osäkerhet kring utvecklingen i världseko-nomin och stigande geopolitisk oro ledde till stora svängningar på finansmarknaderna under tredje och fjärde kvartalet. För flera av Sparinvests fonder betydde det svag avkastning. 

Ladda ner.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.