Brev till fondspararna: Värdeaktier Q3 2014

11.11.2014
Det senaste kvartalet har vi kommenterat den spirande eko-nomiska uppgången i Europa och hur den kan påverka värde-aktier i positiv riktning.

Under kvartalet har stämningen vänt med svagare europeiska ekonomiska nyckeltal, medan den amerikanska ekonomin alltjämt är på frammarsch. Denna skill-nad i makroekonomiska data har också kunnat ses under en viss tid i företagens vinst. Amerikanska företag har haft mycket få nedjusteringar under sommaren och därmed kunnat leva upp till de i förväg höga förväntningarna. Flera europeiska fö-retag har däremot varit tvungna att justera ned vinstförvänt-ningarna. De lägre förväntningarna kommer huvudsakligen från europeiska exportörer, bilindustrin och företag inom energi och material.

Ladda ner

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.