Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q3 2014

20.10.2014
I takt med att de stora ekonomierna började röra sig i olika riktningar blev den makroekonomiska bilden grumligare under det tredje kvartalet.
Ekonomiska data indikerar att tillväxten i USA kommer att hamna på omkring 2,5 % år 2014, vilket är något lägre än man förväntade sig tidigare i år. I Europa har nyckeltalen (åter-igen) fallit och tillväxtutsikterna för eurozonen har justerats ned till ca 0,9 % för 2014. Den bakomliggande bilden varierar dock kraftigt från land till land där framför allt ekonomier som Frank-rike och Italien ser pressade ut, vilket främst kan tillskrivas bris-ten på strukturella reformer.

Ladda ner.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.