Brev till fondspararna: Värdeaktier Q3 2015

21.10.2015
De globala kursfallen i slutet av perioden resulterade i det värsta kvartalet på fyra år. På tre månader förlorade de globala fonderna omkring 11 %, vilket var 2,5 % mer än fondernas benchmark, MSCI World. De har dock fortfarande ett avkastningsmässigt försprång om man mäter från årsskiftet.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.