Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q4 2013

20.02.2014
Vi förväntar oss att 2014 blir ett ”investerarvänligt” år vad gäller kreditmarknaderna där tillväxten blir bättre i utvecklade marknader och där inflationen är fortsatt låg.
Den förväntade kombinationen av tillväxt och inflation kommer att fortsätta att göra penningpolitiken anpassningsbar och bekräfta den fortsatt låga volatiliteten på kredit- och aktiemarknaderna.

Ladda ner

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.