Starka kreditmarknader under andra kvartalet

08.08.2016
Det har varit ett mycket starkt kvartal för krediter med undantag för juni som blev svagare.

Instabilitet och osäkerhet på marknaderna fortsatte att stödja både investment grade- och high yieldmarknaderna. Detta mot bakgrund av att investerare skulle ha fokuserat på aktier istället om prognosen för marknaden hade sett för ljus ut.

Storbritannien röstade för att lämna EU men resultatet mottogs av de globala kreditmarknaderna med lugn. Varför? Våran hållning var att många kreditinvesterare såg begränsad uppsida i ett ”stanna” scenario men en avsevärd nedsida vid ett ”lämna” scenario. När resultatet tillkännagavs så satte vi oss alla ner med strategier om när och hur risk ska adderas till portföljerna. Detta resulterade i att första nedgången på kreditmarknaden blev ganska kortlivad.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.