Brev till fondspararna: Värdeaktier Q2 2015

06.08.2015
Vid halvårsskiftet verkar det europeiska uppsvinget vara på rätt spår trots en del nedslående nyckeltal under det andra kvartalet. Europeiska företag har haft ett framgångsrikt kvartal, de stigande räntorna tyder på medvind i värdeaktier och det har varit en ökande aktivitet när det gäller företagsuppköp.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.