Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q1 2015

30.04.2015
Den globala makroekonomiska bilden har under det första kvartalet 2015 blivit ännu mer oklar, vilket syns på de mycket volatila globala valutamarknaderna och de fallande europe-iska räntorna.
ECB gav sig ut på okänt farvatten genom att införa penning-politiska lättnader i form av det förväntade och mycket mas-siva QE-programmet – ett program som över de kommande två åren kommer att öka ECB:s balans till svindlande 1,2 biljo-ner euro genom uppköp av europeiska statsobligationer.

Ladda ner.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.