Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q3 2015

26.10.2015
Sparinvests strategi för high yield-värdeobligationer har under de senaste fyra kvartalen verkat i en mycket tuff miljö, som blev ännu tuffare under det 3:e kvartalet 2015. Historiskt sett har våra high yield-fonder satts samman med fokus på säkerhet i hårda tillgångar, starka obligationsklausuler och höga ku-pongräntor.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.