Om oss

Styrelse och ledning

Ledning

 • Jørgen Søgaard-Andersen, vd Sparinvest Holdings SE

Styrelse 

Fondbolaget Sparinvest har sin egen styrelse, som väljs av investerarna på den årliga stämman. Styrelsen består av:

Fondbolaget Sparinvests styrelse

 • Ordförande Torben Nielsen, f.d. centralbankschef
 • Peter Bache Vognbjerg, direktör vid Danmarks Apotekerforenings Jubilæumsfond
 • Peter Reedtz, direktör vid Asset Allocation Instituttet 
 • Johannes Andersen, lektor vid Aalborg Universitet
 • Lotte Pia Mollerup, avdelningschef vid Realkreditrådet 

Koncernens styrelse består av följande medlemmar, som aktieägarna har valt på den årliga stämman i Sparinvest Holdings SE.

Koncernens styrelse

 • Michael Rasmussen, Ordförande och CEO i Nykredit
 • Klaus Skjødt, Vice ordförande och CEO i Sparekassen Kronjylland
 • Peter Kjærgaard, Head of Asset Management i Nykredit
 • Camilla Holm, CEO i Totalkredit
 • Palle Nordahl, Head of Group Finance i Nykredit
 • Jan Pedersen, CEO i Danske Andelskassers Bank
 • Jan Ulsø Madsen, CEO i Vestjysk Bank
 • David Sander Hjortsø, Director, Jura Erhverv i Nykredit

Historia

Sparinvest grundades 1968 av en grupp danska sparbanker och blev landets första börsnoterade fondbolag. Fondbolaget grundades för att sparbankerna ville kunna erbjuda sina kunder alternativ till sina egna sparprodukter – framför allt produkter riktade mot långsiktigt sparande.

Från danskt fondbolag till europeiskt kapitalförvaltningsbolag
2001 expanderade Sparinvest utanför Danmarks gränser och grundade det europeiska dotterbolaget Sparinvest S.A. med säte i Luxemburg. 1999 grundade Sparinvest ett holdingbolag med en bred aktieägarkrets där finansinstitut, försäkringsbolag och pensionskassor bjöds in att bli delägare. Sedan dess har Sparinvest utvecklats till ett kapitalförvaltningsbolag med bred investerings- och rådgivningskompetens och en internationell kundkrets bestående av både privata och professionella investerare.

I augusti 2019 övertog Nykredit 75 % av aktierna i Sparinvest, medan resterande 25 % fortfarande ägs av danska finansinstitut och försäkringsbolag.

 

Sparinvests historia i korthet

 2019 Nykredit förvärvar 75 % av Sparinvest Holdings SE
 2017 Sparinvest avyttrar Sparinvest Property Investors A/S till tyska bolaget Patrizia Immobilien AG
 2014 Det danska fondbolaget ID-Sparinvest A/S fusioneras in i Sparinvest S.A. och blir därmed ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Den danska filialen sköter i fortsättningen investeringsförvaltningen åt Investeringsforeningen Sparinvest och rådgivningen till professionella investerare i Danmark.
 2013 Systerföretaget Sparindex blir en del av Sparinvest under namnet Sparinvest INDEX.
 2012 Som ett led i förstärkningen av den internationella strategin samlas verksamheterna på kontoren i Frankfurt, Amsterdam och Wien på huvudkontoret i Luxembourg.
 2011 Sparinvest fusionerar med ATRIUM Fondsmæglerselskab A/S och EgnsINVEST.
 2008 Sparinvest firar 40-årsjubileum och öppnar samma år försäljningskontor i Amsterdam, Wien och Stockholm.
 2006 Sparinvest öppnar försäljningskontor i Frankfurt och Paris.
 2005 Sparinvest Property Investors A/S grundas och Sparinvest erbjuder fastighetsinvesteringar som en ny produkt för institutionella investerare.
 2001 Dotterföretaget Sparinvest S.A. etableras i Luxemburg och Sparinvest utökar sin distribution till resten av Europa.
 2001 Systerföretaget Sparindex grundas och erbjuder en lång rad indexbaserade fonder som täcker största delen av världen.
 1999 Sparinvest Holding A/S grundas med en bred aktieägarkrets bestående av över 100 finansinstitut, pensionskassor, försäkringsbolag och av andelsägarna i Sparinvests andelsfonder.
 1997 Sparinvest fusionerar med Andelsinvest.
 1992 Efter bildandet av Unibank-koncernen 1990 via en fusion mellan Privatbanken, Sparekassen SDS och Andelsbanken knoppas Sparinvest 1992 av från PRIVATinvest för att kunna gå sin egen väg.
 1989 Sparinvest fusionerar med PRIVATinvest.
 1982 Sparinvest kan som första fondbolag i Danmark erbjuda sina investerare att investera i utländska aktier.
 1968 Sparinvest grundas av en grupp sparbanker.

Kort om Sparinvest

Sparinvest grundades 1968 som Danmarks första börsnoterade fondbolag och har sedan dess utvecklats till ett internationellt kapitalförvaltningsbolag. I dag förvaltar Sparinvest ett samlat kapital på ca 90 miljarder danska kronor och erbjuder långsiktiga investeringsprodukter i 14 europeiska länder.

Vi har ca 150 medarbetare fördelade på fyra kontor runt om i Europa. Även om vi med åren har blivit ett internationellt företag bedrivs vår verksamhet alltjämt enligt jordnära danska värderingar och med investerarna i centrum.

Vi erbjuder investeringsprodukter inom några utvalda områden och arbetar med ett fåtal huvudstrategier som är noggrant testade och beprövade. Vår fasta kurs betyder att vi inte skapar nya produkter för att haka på alla nya investeringstrender. Det är inte nyhetsvärdet som ska göra produkter intressanta, utan de ska fylla ett enda syfte: att skapa fördelaktig riskjusterad avkastning åt våra investerare. 

I Danmark säljs Sparinvests investeringsbevis i första hand genom landets finansinstitut, som även rådger våra ca 120 000 danska privata investerare. På global nivå har Sparinvest totalt ca 148 000 investerare.

Sparinvest S.A. har marknadsföringstillstånd för distribution av produkter från tillsynsmyndigheterna i följande länder: Belgien, Danmark (plus Färöarna och Grönland), England, Finland, Frankrike, Holland, Island, Italien, Luxemburg, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Per den 30 augusti 2019 äger Nykredit 75 % av Sparinvest, medan resterande 25 % ägs av danska finansinstitut och försäkringsbolag.

 

Depåbank

Alla fondbolag har en depåbank. Depåbankens uppgift är att förvara fondbolagets värdepapper och de kontanter som inte har investerats. Depåbanken har också en rad kontrolluppgifter, som t.ex. att kontrollera de investeringar som bolaget genomför och kontrollera om andelarna i fondbolaget köps och säljs till rätt pris.

Fondbolaget Sparinvests depåbank är Nykredit Bank A/S, som är en av de största finansiella koncernerna i Danmark. Läs mer på nykredit.dk.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.