Sparinvest och Haitong International ingår samarbetsavtal

19.09.2012
Kapitalförvaltaren och värdespecialisten Sparinvest Holdings SE har ingått ett samarbetsavtal med Hai Tong Asset Management Limited som innebär att båda företagen kommer att arbeta mot framtida gemensamma produkterbjudanden i Europa, Hongkong, Macao och det kinesiska fastlandet. Sparinvest ingick i januari 2011 ett liknande avtal med den nordamerikanska gruppen Brandes Investment Partners, LP.

Inom loppet av knappt två år har kapitalförvaltningsbolaget, Sparinvest Holdings SE (ursprungligen från Danmark, men nu baserat i Luxemburg) ingått avtal med två stora internationella institutioner inom kapitalförvaltning - först Brandes Investment Partners, LP i USA och nu Hai Tong Asset Management (HK) Limited i Asien. HTAM (HK) är ett helägt dotterbolag till Hongkong-noterade Haitong International Securities Group Limited ("Haitong International"), som i sin tur utgör Hongkong-delen av Haitong Securities Company Limited, en av Kinas ledande värdepappersbolag med en kundbas på över 4 miljoner, där över 12 000 av dessa är institutioner och andra stora kunder. 

Avtalet innebär att bolagen, förutom att fortsätta fokusera på respektive kärnverksamhet, kommer att avsätta resurser för att ta fram gemensamma produkter till Europa, Hong Kong, Macau och det kinesiska fastlandet. Samarbetet är inte tidsbegränsat och förutsätter inte heller att parterna ska investera kapital i varandras verksamhet. 

Dr Lin Yong, vice ordförande och verkställande direktör för Haitong International, och Per Noesgaard, koncernchef för Sparinvest, förrättade (på Heads of Agreement) ceremonin igår i Hongkong. Vid ceremonin, sade Dr Lin: 

"Globaliseringen, i kombination med ett alltmer sofistikerat och snabbväxande företagsklimat, har resulterat i ett ökat intresse från kunder om produkter och tjänster från andra marknader. Därför har en av koncernens strategier varit att samarbeta med ledande värdepappersbolag och fondbolag över världen, inklusive USA, Europa och Asien, för att erbjuda utländska produkter för att ge globala helhetserbjudanden till investerare. I gengäld kan våra partners och deras kunder dra nytta av vår koncerns tjänster, vilket gör det möjligt för dem att delta i Hong Kong och de andra marknader där vi är specialiserade. Således gör samarbetet stor nytta för båda parter." 

Enligt Sparinvests koncernchef Per Noesgaard innebär avtal som detta en ypperlig väg in på marknader som annars skulle vara svåra att ta sig an och utveckla på egen hand. Avtalet ger båda företagen möjlighet att utnyttja varandras styrkor, då Sparinvest får tillgång till inte bara den kinesiska marknaden genom distribution och utveckling och av gemensamma produkter, men också specialistkompetens rörande kinesiska investeringar och tillgång till investeringsprodukter som är denominerade i renminbi. 

"Vår nya relation med Haitong International visar tydligt att vi har internationella ambitioner som ger oss en unik och spännande möjlighet att expandera vår globala närvaro. Vi är värdeorienterade i allt vi gör, och avtalet ger ett intressant perspektiv för oss att erbjuda verkligt globala värdelösningar till investerare över hela världen", kommenterar Sparinvests koncernchef Per Noesgaard. 

Luxemburg - en visionär finansiell tillsynsmyndighet 
Tillsynsmyndigheterna har arbetat sedan 2006 för att skapa en "bro mellan Europa och Kina". Under 2008 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Luxemburgs tillsynsmyndighet (Commission de Surveillance du Secteur Financier) och Kinas motsvarighet (China Banking Regulatory Commission). Avsiktsförklaringen banar väg för Luxemburgbaserade fondbolag att nå investerare på den växande kinesiska fondbranschen. Samarbeten med en lokal partner är det bästa sättet att komma in på den kinesiska marknaden för utländska fondbolag. 

Om Haitong International 
Haitong International Securities Group Limited ("Haitong International" eller "koncernen", är ett dotterbolag till Haitong International Holdings Limited ("Haitong International Holdings"), ett bolag bildat i Hong Kong och helägt av Haitong Securities Company Limited ("Haitong Securities"). Haitong Securities är noterat på såväl Shanghai-börsen och Hong Kong-börsen och är ett av de ledande värdepappersbolagen i Kina och tillhandahåller finansiella tjänster till över 4 miljoner privatkunder, där över 12 000 är institutioner och andra stora kunder. Haitong International grundades 1973 och är noterat på Hong Kong-börsen sedan augusti 1996. Koncernen är känd för sin kvalitet inom corporate finance, kapitalförvaltning och mäklartjänster till alltifrån institutionella och företagskunder lokalt och internationellt, till enskilda investerare. Koncernen har målsättningen att bli en ledande global aktör och att ha en framskjuten position i ”Greater China-regionen” (Kina, Hongkong och Taiwan). 

Haitong International är mångdubbelt prisbelönat. Koncernen har bland annat utsetts till "bästa mäklarhus i Hongkong" av olika internationella och lokala institutioner de senaste 13 åren. För mer information:www.htisec.com.

Om Sparinvest: 
Sparinvest grundades i Danmark 1968 och har sedan 2001 en europeisk verksamhet i Luxemburg. Företaget är en internationell kapitalförvaltare och ägs av ett brett urval danska institutionella ägare som stöder koncernens självständighet och ansvarsfulla investeringsstrategi. Koncernen är specialist på värdeinvesteringar, både inom aktie- och obligationsfonder, men erbjuder också ett brett utbud av andra strategier som alla bygger på vetenskapliga resultat för långvarig framgång. 

Som ett naturligt steg i att stärka bolagets riskhantering undertecknade Sparinvest 2009 UNPRI – FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. För samtliga fonder har bolaget integrerat miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade (ESG) risker i investeringsprocessen. Vid årsskiftet 2011/2012 förvaltade Sparinvest 9 miljarder euro åt privata och institutionella investerare. För mer information: www.sparinvest.se 

För mer information, kontakta: 

Sparinvest Holdings SE 
Nichola Marshall, Senior PR & International Marketing Manager 
Tel: +352 26 27 47 32 
Email: nim@sparinvest.lu


Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.