Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q4 2012

23.01.2013
Sparinvests värdeobligationer fick en imponerande avslutning på 2012 efter ett starkt fjärde kvartal.

Den höga avkastningen drevs bland annat av energi- och råvaruföretag, europeiska bankers fokus på att sänka skuldsättningsgraden samt den starka efterfrågan på företagsobligationer. Samtidigt bidrog nya tongångar från exempelvis Europeiska centralbanken till att ge stöd åt de globala finansmarknaderna, vilket också gagnade fonderna. Ladda ner

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.