Ikano Fonder slås samman med Sparinvest i Luxembourg

17.08.2012
Aktieägarna i Ikano Fonder i Luxemburg bestämde i dag, vid en extra bolagsstämma, att slå samman alla sina befintliga delfonder med Sparinvest SICAV från och med 28 september 2012. I och med övertagandet av Ikano Fonder stärker Sparinvest sin position på den svenska marknaden och tar nästa steg i sin internationella tillväxtstrategi.

Stockholm, 17-08-2012. Vid en extra bolagsstämma beslutade i dag aktieägarna i Ikano Fonder i Luxemburg att slå samman alla sina befintliga delfonder med Sparinvest SICAV. Sammanslagningen som träder i kraft den 28 september 2012 inkluderar tre delfonder: Ikano Global Equity Fund, Ikano European Equity Fund och Ikano All Seasons Fund. Efter fusion med respektive delfond inom Sparinvest SICAV kommer Ikano Fonder att upphöra att existera.

Ikano Fonder har sedan 1999 förvaltats av Luxemburgregistrerade Ikano Fund Management S.A. som är en del av Ikano Group, som ägs av Kamprad-familjen. 

“Genom övertagandet av Ikano Fonder stärker Sparinvest sin position på den svenska marknaden. Samtidigt är det även i linje med vår internationella tillväxtstrategi”, säger Jan Stig Rasmussen, vd för Sparinvest i Luxembourg och tillägger: “Övertagandet påverkar över 5000 investerare, huvudsakligen i Sverige och Luxemburg där fonden har blivit auktoriserad av lokala finansmyndigheter för allmän försäljning, samt även en portfölj bestående av cirka 22 miljoner euro som ska delas upp i tre liknande delfonder från Sparinvest.”

Jesper Nielsen, Managing Director på Ikano Fund Management tillägger: “En avgörande faktor för att välja Sparinvest som ny förvaltare av vår fondfamilj var att våra modeller passar varandra bra samt att deras långsiktiga investeringsstrategi går hand i hand med vår filosofi.”
 

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.