Sparinvest följer numera FN:s principer för ansvarsfulla investeringar till 100 procent

24.07.2012
Sparinvest, kapitalförvaltaren som specialiserar sig på värdeinvesteringar, följer nu FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) till hundra procent för företagets samtliga 32 danska fonder och 15 internationella fonder. Enligt Sparinvests fondförvaltare innebär integreringen av ESG-frågor ett värdefullt verktyg i företagets investeringsprocess.
Värdeinvesteraren Sparinvest undertecknade UN PRI i december 2009 som ett naturligt steg i företagets redan existerande riskfokuserade filosofi för långsiktiga investeringar. Sedan dess har en omfattande policy rörande ansvarsfulla investeringar arbetats fram – något som ska skapa långsiktiga värden till investerarna.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.