Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q2 2015

05.08.2015
I brevet till investerare för det andra kvartalet tittar Sparinvests värdeobligationsteam på vad en ”Grexit” potentiellt kan betyda för eurozonen, räntehöjningar på de tyska 10-åriga obligationerna samt nedslående siffror från Kina och likviditetsproblem.