Stark avslutning på 2016

27.01.2017
Under årets sista kvartal var vi vittne till en stark avslutning på året för aktiemarknaderna. Detta avspeglades i våra fonder som genererade solida resultat både under kvartalet och för året som helhet.

I våra globala aktiefonder bidrog exponeringen mot USA kraftigt till utvecklingen. Amerikanska värdeaktier noterade goda uppgångar medans europeiska och i synnerhet japanska aktier halkade efter. Trots undervikt mot USA slutade våra globalfonder en bra bit högre än jämförelseindex. Vi lyckades dessutom slå index i våra europeiska aktiefonder men allra bäst gick det för vår tillväxtmarknadsfond som genererade en avkastning över 25 procent vilket var nästan 6 procent bättre än index.

Läs mer här.