Brev till fondspararna: Värdeaktier Q4 2015

02.02.2016
Årets sista kvartal fick en bra avslutning. Marknaderna steg kraftigt efter sensommarens nedgång. Sett över hela året såg vi goda aktieavkastningar i den utvecklade delen av världen, medan aktierna på tillväxtmarknader gav en negativ avkastning.

De flesta av våra fonder gav en relativt solid avkastning. Den globala fonden Sparinvest Global Value EUR I steg med 13,14 % mot en avkastning på 10,42 % hos jämförelseindexet MSCI World.

Läs hela nyhetsbrevet här.