Brev till fondspararna: Värdeaktier Q4 2013

20.02.2014
2013 blev ett mycket bra år, både för oss och för aktiesparare generellt. De flesta av våra fonder gav bättre avkastning än sina respektive jämförelseindex under året som helhet.

I fjärde kvartalet noterades över lag en god absolut avkastning. Under 2013 drevs utvecklingen på aktiemarknaderna återigen av fundamentala förhållanden och företagens vinstutveckling. Det är just detta som vi som värdeinvesterare har väntat på under vad som har varit en av de längsta motiga perioderna någonsin för värdeperspektivet. Nu är förutsättningarna på nytt gynnsamma för vår långsiktiga, fundamentala bottom-up-modell, som har bidragit till den fina avkastningen under 2013.

Ladda ner