Brev till fondspararna: Värdeaktier Q3 2013

29.10.2013
Tredje kvartalet var bra för både aktier generellt och för våra fonder. Mot slutet av kvartalet meddelade den amerikanska centralbanken att man kommer att senarelägga nedtrappningen av de penningpolitiska stimulansåtgärderna, vilket mottogs väl av aktiemarknaderna – framför allt på tillväxtmarknaderna.
Den stora drivkraften under kvartalet var dock Europa, där tron på att man kan hitta en balans mellan att skapa tillväxt och minska underskottet i de offentliga finanserna ökar. De makroekonomiska indikatorerna visar inte på hög tillväxt, men de rör sig i rätt riktning. För första gången på 5–6 år har investerare runt om i världen återigen börjat rikta blicken mot Europa, på samma sätt som tidigare under året skedde med Japan mot bakgrund av nya politiska vindar.

Ladda ner