Tekniksektorn – en stark spelare på obligationsmarknaden

14.11.2016
Vi har ännu ett mycket starkt kvartal på kreditmarknaden bakom oss. Första delen av kvartalet slutade positivt då mark-naderna normaliserades efter den negativa överreaktionen på britternas utträde ur EU i slutet av juni.

Normaliseringen kom mycket snabbare än de flesta och marknaden hade för-väntat sig. Tillväxtmarknaderna sjönk kraftigt i och med kupp-försöket i Turkiet, vilket ledde till att deras kreditvärdighet ned-graderades till High Yield. Semesterperioden förlöpte positivt under kvartalet och följdes av ökad osäkerhet till följd av marknadens förväntningar på räntestigningar. I september meddelade de stora oljeproducerande länderna, inklusive OPEC och Ryssland, att de enats om att begränsa produkt-ionen, vilket ledde till en kortvarig ökning av oljepriserna. Vi såg också hur de europeiska bankerna drabbades av en för-nyad rädsla när det gäller Deutsche Bank. Ironiskt nog avslu-tades kvartalet med nyheten om att Brexit-förhandlingarna förväntas inledas i mars 2017, då man utlöser artikel 50.

Läs hela nyhetsbrevet här.