Sparinvest Investment Grade Value Bonds vinner ett franskt pris

02.12.2016
Sparinvest Investment Grade Value Bonds har vunnit det prestigefulla franska L’AGEFI priset inom kategorin International Bonds.
Baserat på avkastning de senaste tre åren så rankas fonden Sparinvest Investment Grade Value Bonds som näst bästa fond i sin grupp och vinner därmed L’AGEFI Asset Managements pris 2016.

Priset visar att fondens strategi genom sitt val av företagsobligationer baserat på den s k värdefilosofin och strävan att välja företag med god vinsttillväxt, starka balansräkningar och därmed möjlighet att betala av sin skuldsättning kan generera långsiktig överavkastning. Fonden har fem stjärnor hos Morningstar.