Ny ordförande för Sparinvest SICAV

07.10.2016
Den tidigare ordföranden Torben Nielsen har beslutat att avgå från styrelsen med verkan från 24 September 2016.
Styrelsen har beslutat att utse styrelseledamoten Per Noesgaard till ny ordförande med verkan från 24 September 2016.