Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q4 2014

02.02.2015
2014 – ett år med stora utmaningar för värdeobligationer i high yield-segmentet, men fin avkastning för investment grade...
2014 blev ett år med stora utmaningar för Sparinvests värde-obligationsstrategier. Osäkerhet kring utvecklingen i världseko-nomin och stigande geopolitisk oro ledde till stora svängningar på finansmarknaderna under tredje och fjärde kvartalet. För flera av Sparinvests fonder betydde det svag avkastning. 

Ladda ner.