Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q1 2014

29.04.2014
Tillväxtmarknaderna och Kina har utgjort de största makroekonomiska riskerna under årets första kvartal.

Samtidigt har det tuffa vädret i Nordamerika slagit hårt mot den ekonomiska aktiviteten i USA, vilket har påverkat de ekonomiska siffrorna. Från tillväxtmarknaderna får vi lite blandade tecken, men det är ändå värt att notera att brasilianska aktier klarar sig riktigt bra och att tillväxten i Kina ser ut att ha stabiliserats.

Ladda ner