Brev till fondspararna: Värdeaktier Q3 2015

21.10.2015
De globala kursfallen i slutet av perioden resulterade i det värsta kvartalet på fyra år. På tre månader förlorade de globala fonderna omkring 11 %, vilket var 2,5 % mer än fondernas benchmark, MSCI World. De har dock fortfarande ett avkastningsmässigt försprång om man mäter från årsskiftet.