Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q4 2015

29.02.2016
Enligt den kinesiska kalendern avslutar vi getens år i februari 2016. År 2015, och framför allt det 4:e kvartalet, har däremot mer verkat vara det ”svarta fårets” år. Kinas övergång från tillverkningsekonomi – med tvåsiffriga tillväxtsiffror – mot en konsumentdriven ekonomi – med lägre tillväxtsiffror – har fått skulden för många av de problem vi sett på de globala kreditmarknaderna.