Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q4 2013

20.02.2014
Vi förväntar oss att 2014 blir ett ”investerarvänligt” år vad gäller kreditmarknaderna där tillväxten blir bättre i utvecklade marknader och där inflationen är fortsatt låg.
Den förväntade kombinationen av tillväxt och inflation kommer att fortsätta att göra penningpolitiken anpassningsbar och bekräfta den fortsatt låga volatiliteten på kredit- och aktiemarknaderna.

Ladda ner