Stigande räntor kan gynna små och förbisedda aktier

14.11.2016
Rotationen på marknaden det senaste kvartalet tyder på att investerarna har börjat erkänna och frukta ränterisken på vissa delar av aktiemarknaden.

Vi tycker som vanligt att inve-steringar ska vara långsiktiga och vill understryka att vi inte är fientligt inställda till företag som ger utdelning eller till stabila företag om vinsten ökar över tid. Sådana företag utgör faktiskt ofta bra långsiktiga investeringar. Vi tycker bara att den nuva-rande prissättningen av vissa utdelningsaktier och de så kal-lade defensiva aktier som följer av ovannämnda dynamik för närvarande är ur fas med verkligheten. Det finns helt enkelt bättre ställen att få bra avkastning just nu.

Läs hela nyhetsbrevet här.