Jens Moestrup Rasmussen fått två guldmedaljer av tyska forskningsinstitut

14.10.2016
I kategorin "Equity Global", Jens Moestrup Rasmussen fick två guldmedaljer för utmärkt portfölj av tyska Säuren Fondförvaltare Rating.

I Saurens argument för tilldelning av de två guldmedaljer låter mer speciellt.: Jens visar en mycket hög kvalitet både vad gäller investeringsfilosofi och investeringsprocess. 

Jens gjorde en övertygande intryck av en personlig intervju, och det finns en mycket god chans att de portföljer som förvaltas av Jens kommer att uppnå goda resultat på lång sikt.