Uppsving efter en tuff start

13.05.2016
Brev till fondspararna: Det har varit en turbulent början på året. Det råder fortfarande stor osäkerhet, vilket aldrig är särskilt avslappnande för investerare. På global nivå arbetar man fortfarande med att hitta en grogrund för tillväxt och inflation. Vi uppmuntras av kursstigningarna i februari och mars och av den ökade aktiviteten inom företagsuppköp, vilket vi sett ett flertal av den senaste tiden.