Brev till fondspararna: Värdeaktier Q2 2015

06.08.2015
Vid halvårsskiftet verkar det europeiska uppsvinget vara på rätt spår trots en del nedslående nyckeltal under det andra kvartalet. Europeiska företag har haft ett framgångsrikt kvartal, de stigande räntorna tyder på medvind i värdeaktier och det har varit en ökande aktivitet när det gäller företagsuppköp.