Brev till fondspararna: Värdeaktier Q1 2014

29.04.2014
Avkastningen från våra värdefonder har varit allmänt god under det första kvartalet.

Vi är fortsatt optimistiska inför resten av året, både när det gäller den ekonomiska utvecklingen och aktiemarknaderna. Den stabila avkastningen under 2013 bidrar också till att vi anser aktier vara en mycket attraktiv tillgångsklass och att aktieallokeringen kommer att öka för många investerare under 2014. Det mest uppmuntrande är att vi hela tiden ser låga värderingar och hög kvalitet i våra fonder. Aktier i allmänhet verkar varken speciellt dyra eller billiga, men med dagens nivåer är det utan tvekan några områden av aktiemarknaden som verkar mindre attraktiv än andra – eller rent av dyra.

Ladda ner