Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q1 2015

30.04.2015
Den globala makroekonomiska bilden har under det första kvartalet 2015 blivit ännu mer oklar, vilket syns på de mycket volatila globala valutamarknaderna och de fallande europe-iska räntorna.
ECB gav sig ut på okänt farvatten genom att införa penning-politiska lättnader i form av det förväntade och mycket mas-siva QE-programmet – ett program som över de kommande två åren kommer att öka ECB:s balans till svindlande 1,2 biljo-ner euro genom uppköp av europeiska statsobligationer.

Ladda ner.