SPARINVEST SICAVs FÖRETAGSOBLIGATIONSFONDER (DELFONDER) ÅTER ÖPPNADE FÖR HANDEL

25.08.2015
Suspenderingen som trädde ikraft den 24 augusti i ett antal delfonder har nu avslutats.

Marknadsförhållandena har nu normaliserats till den grad att det numera är möjligt att korrekt beräkna NAV kurs för ifrågavarande delfonder. Detta innebär att delfonderna nu åter har öppnats för teckning och försäljning av andelar och att daglig NAV kurs kan beräknas igen.

SPARINVEST – EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS
SPARINVEST – ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS
SPARINVEST – HIGH YIELD VALUE BONDS
SPARINVEST – VALUE BONDS 2016
SPARINVEST - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017
SPARINVEST - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION SEPTEMBER 2017

Vi beklagar den olägenhet som detta medfört för våra investerare.