Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q3 2015

26.10.2015
Sparinvests strategi för high yield-värdeobligationer har under de senaste fyra kvartalen verkat i en mycket tuff miljö, som blev ännu tuffare under det 3:e kvartalet 2015. Historiskt sett har våra high yield-fonder satts samman med fokus på säkerhet i hårda tillgångar, starka obligationsklausuler och höga ku-pongräntor.