Obligationsmarknader i tillväxt

12.10.2012
Eurokrisen och oron för världsekonomin har pressat ned avkastningarna på statsobligationer utgivna av länder som USA, Tyskland och Storbritannien ned på historiskt låga nivåer.