Sparinvest följer numera FN:s principer för ansvarsfulla investeringar till 100 procent

24.07.2012
Sparinvest, kapitalförvaltaren som specialiserar sig på värdeinvesteringar, följer nu FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) till hundra procent för företagets samtliga 32 danska fonder och 15 internationella fonder. Enligt Sparinvests fondförvaltare innebär integreringen av ESG-frågor ett värdefullt verktyg i företagets investeringsprocess.
Värdeinvesteraren Sparinvest undertecknade UN PRI i december 2009 som ett naturligt steg i företagets redan existerande riskfokuserade filosofi för långsiktiga investeringar. Sedan dess har en omfattande policy rörande ansvarsfulla investeringar arbetats fram – något som ska skapa långsiktiga värden till investerarna.